Skolebestyrelsens medlemmer

Mogens Steffensen

Billede
Funktion: Formand
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg vil gerne gøre mit til at vores folkeskole ØF kan udvikle sig som omdrejningspunkt for vores børns faglige, sociale og personlige udvikling. Det handler for mig om at skubbe til skolen, i små men bestemte skub, i de retninger som omgivelserne fordrer, under respekt for både børns og voksnes individuelle og fælles ønsker og behov. Min fokus er især på de udviklingsaktiviteter som skolen iværksætter, især i de kommende år, hvor disse skal tilpasses skolens udvidelse, fysisk og mentalt. Derudover vil jeg arbejde for et stærkere forældreengagement så det også drejer sig hen mod skolens faglige liv, og ikke kun skolens sociale liv. Fra mit professionelle liv har jeg erfaring med forskning, uddannelse og undervisningsudvikling samt ledelse af forsknings- og uddannelsesmedarbejdere, dog i det universitære system. Jeg har en søn fra 2003, en søn fra 2005 og en datter fra 2007.

Steen Brastrup Clasen

Billede
Funktion: Næstformand
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Far til Mynte i 4.v, Merle i 1.v, Nælde i 1.v og Cirkel i 0.v. Arbejder til daglig som vurderingsansvarlig i Jyske Bank med ansvar for Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Gentofte Kommune. Er meget optaget af emner som forbrugerbeskyttelse, borgerrettigheder generelt og internationalt samarbejde - herunder ikke mindst børns rettigheder, skole og uddannelse. Øster Farimagsgade Skole er Københavns bedste folkeskole, og det skal den blive ved med at være. Vi skal fortsat tiltrække de dygtigste medarbejdere og give rum til udvikling og kreativitet. Reformen af Folkeskoleloven er et skridt på vej mod en heldagsskole. Det skal vi udnytte maksimalt ved at skabe en naturlig sammenhæng mellem skole, fritidsdelen og så aktiviteter, der hidtil har foregået efter skoletid. Det er en af skolebestyrelsens største politiske sejre, at vi på trods af forvaltningens ønsker fik samlet skole og fritidsdel under én ledelse. Forældrene er en ressource, som i højere grad skal inddrages i skolens dagligdag, så derfor har vi sat gang i Forældre Banken. Også en række konkrete praktiske udfordringer på Øster Farimagsgades Skole optager mig. Den ny bygning skal fungere efter hensigten, men der skal arbejdes på dels mere fysisk rum til skolen og dels ordentlige kantineforhold.

Anne Therese Schultz-Petersen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Adresse: Antwerpengade 13 02 5, 2150 Nordhavn
Postnr.: 2150  Nordhavn
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Kære alle Jeg har to skolebørn på ØF - pt. i 4. klasse. Jeg er glad for at være en del af skolebestyrelsen og vil gøre mig umage med denne vigtige opgave. Min motivation for at være med i skolebestyrelsen er, at jeg gerne vil bidrage til, at ØF er og vedbliver med at være en rigtig god og velfungerende folkeskole! Skolen er jo en meget stor del af vores børns liv! Og en velfungerende skole er afgørende for at vores børn har det godt og trives. Samtidig er et positivt skoleforløb en central ballast at stå på videre i børnenes liv og færden! Det er essentielt at fastholde det gode samarbejde mellem skolens personale, ledelse, skolebestyrelse og forældre - og som alt godt samarbejde er det vigtigt at sørge for at pleje det. Da jeg hver dag arbejder med arbejdsmiljø, ved jeg, hvor vigtigt det er, at alle skolens ansatte har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø!. Lærernes og ledelsens trivsel er central for børnenes trivsel. Der er ingen tvivl om, at det er og bliver en udfordrende periode for Øster Farimagsgades Skole, da den nu skal udvides og udbygges. Dette vil selvfølgelig optage skolebestyrelsen - og vi vil prøve at få det bedste ud af det og sørge for at der kommunikeres ud til jer løbende om processen og beslutningerne. mvh Anne

Tina Ringberg Haahr

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg vil gerne være med til at udvikle og vedligeholde samarbejdet mellem skole, elever, lærere, ledelse og forældre. At have muligheden for at deltage og præge Folkeskolen, som danner et så vigtigt fundament for vores børn - det er et priviligium og en udfordring, som jeg gerne er en del af. Jeg har en datter fra 2003 og en søn fra 2002 (bonus), som begge går på skolen. Jeg arbejder til dagligt som lead user experience designer på et digitalt kommunikstionsbureau.

Ernst Tobisch

Billede
Funktion: suppleant
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er far til Filipa i 4X, og Fabiola i 1U, derudover har jeg 2 børn i førskolealderen der går i Dr. Louise. Jeg interesserer mig generelt for skolen, men specielt er jeg interesseret i hvordan vi bedst stimulerer de 20% af børnene i klasserne der er lidt hurtigere færdige end resten, hvordan sørger vi for at de ved bliver med at syntes at undervisningen er interessant og ikke for nem. Og så er integration jo altid meget spændende område på ØF som jeg prøver at følge tæt. Det er en spændende tid for Østerfarimagsgade Skole som jeg er glad for at kunne være en del af. Hilsen Ernst

Axel Bech

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Kasper Burholt

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Kirsten Hanne Hansen

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Anders Lund Svendsen

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Anne Marie Flyvholm

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Laura Josefia Falk 08U

Billede
Funktion: Elevrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Oliver Lorentzen 09U

Billede
Funktion: Elevrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Gunnvør Linda V Dalsgaard

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Louise Houman-Prassé

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er en del af skolebestyrelsen, fordi jeg gerne vil støtte op om samarbejdet mellem skolen, eleverne og forældrene. Derudover ligger arbejdet med trivsel på skolen mig meget på sinde. Jeg har en søn fra 2009. Til daglig arbejder jeg som HR-konsulent med speciale i kompetenceudvikling, stress og trivsel.

Malene Holmsgaard

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Marie Danø

Billede
Funktion: suppleant
Emailadresse: [email protected]