Skolebestyrelsens medlemmer

Mogens Steffensen

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg vil gerne gøre mit til at vores folkeskole ØF kan udvikle sig som omdrejningspunkt for vores børns faglige, sociale og personlige udvikling. Det handler for mig om at skubbe til skolen, i små men bestemte skub, i de retninger som omgivelserne fordrer, under respekt for både børns og voksnes individuelle og fælles ønsker og behov. Min fokus er især på de udviklingsaktiviteter som skolen iværksætter, især i de kommende år, hvor disse skal tilpasses skolens udvidelse, fysisk og mentalt. Derudover vil jeg arbejde for et stærkere forældreengagement så det også drejer sig hen mod skolens faglige liv, og ikke kun skolens sociale liv. Fra mit professionelle liv har jeg erfaring med forskning, uddannelse og undervisningsudvikling samt ledelse af forsknings- og uddannelsesmedarbejdere, dog i det universitære system. Jeg har en søn fra 2003, en søn fra 2005 og en datter fra 2007.

Steen Brastrup Clasen

Billede
Funktion: Formand
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Far til Mynte i 6.v, Merle i 3.v, Nælde i 3.v og Cirkel i 2.v. Arbejder til daglig som vurderingsansvarlig i Jyske Bank, hvor jeg også er tillidsmand. Er meget optaget af emner som forbrugerbeskyttelse, borgerrettigheder generelt og internationalt samarbejde - herunder ikke mindst børns rettigheder, skole og uddannelse. Øster Farimagsgades Skole er Københavns bedste folkeskole, og det skal den blive ved med at være. Vi skal fortsat tiltrække de dygtigste medarbejdere og give rum til udvikling og kreativitet. Reformen af Folkeskoleloven er et skridt på vej mod en heldagsskole. Det skal vi udnytte maksimalt ved at skabe en naturlig sammenhæng mellem skole, fritidsdelen og så aktiviteter, der hidtil har foregået efter skoletid. Det er en af skolebestyrelsens største politiske sejre, at vi på trods af forvaltningens ønsker fik samlet skole og fritidsdel under én ledelse. Også en række konkrete praktiske udfordringer på Øster Farimagsgades Skole optager mig. Den ny bygning skal fungere efter hensigten, men der skal arbejdes på dels mere fysisk rum til skolen og dels ordentlige kantineforhold.

Ernst Tobisch

Billede
Funktion: suppleant
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Jeg er far til Filipa i 4X, og Fabiola i 1U, derudover har jeg 2 børn i førskolealderen der går i Dr. Louise. Jeg interesserer mig generelt for skolen, men specielt er jeg interesseret i hvordan vi bedst stimulerer de 20% af børnene i klasserne der er lidt hurtigere færdige end resten, hvordan sørger vi for at de ved bliver med at syntes at undervisningen er interessant og ikke for nem. Og så er integration jo altid meget spændende område på ØF som jeg prøver at følge tæt. Det er en spændende tid for Østerfarimagsgade Skole som jeg er glad for at kunne være en del af. Hilsen Ernst

Axel Bech

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Kasper Burholt

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Kirsten Hanne Hansen

Billede
Funktion: Ledelsesrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Laura Josefia Falk 09U

Billede
Funktion: Elevrepræsentant
Emailadresse: [email protected]

Helle Reedtz Funder

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant

Katrine Lund Støiholm

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant

Marie Louise Refsgaard

Billede
Funktion: Forældrerepræsentant

Jakob Beier Andreassen

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant
Beskrivelse: Mit navn er Jakob Andreassen. Jeg er medarbejderrepræsentant for KKFO'en i skolebestyrelsen, og har været uddannet pædagog siden 2011, med ansættelse i først Hvepsereden og senere med sammenlægningen i KKFO'en. Jeg har gennem hele min ansættelse haft virke i skolen, først i stærkt samarbejde, og siden folkeskolereformen også med undervisningstimer i særligt idræt. Foruden mit virke i KKFO'en har jeg idrætsundervisning i indskolingen, ansvarlig for skolepatruljerne (og generelt meget ind over med trafik) og medarbejderrepræsentant også i forældrerådet på KKFO'en. Jeg har meget fokus på at skabe de bedste fysiske og pædagogiske rammer for børnene på ØF.

Max Grube Lohse

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant

Signe Henriques

Billede
Funktion: Medarbejderrepræsentant

Louise Houman-Prassé

Billede
Funktion: Næstformand
Emailadresse: [email protected]
Beskrivelse: Mor til Sofus fra 2009 Som en del af skolebestyrelsen vil jeg sætte fokus på fagligt samarbejde og fællesskab på tværs af klasser og årgange samt på at skabe rammer, der fordrer trivsel og udvikling i klasselokalerne såvel som i frikvartererne. Derudover arbejder jeg for at styrke relationen mellem skole og forældre. Jeg er uddannet Cand.mag. i filosofi og psykologi og arbejder til daglig med HR og lederudvikling.

Diana Longhi

Billede
Funktion: suppleant

Ingrid Finnekaasa Roome

Billede
Funktion: suppleant