De enkelte fag

 

Skolens obligatoriske fag:

Humanistiske fag:

Dansk 1. - 9. klasse 

Engelsk 1. - 9. klasse

Tysk / Fransk 5. - 9. klasse

Historie 3. - 9. klasse

Kristendomskundskab 1. - 9. klasse

Samfundsfag 8. - 9. klasse

Naturfag:

Matematik 1. - 9. klasse

Natur/teknik 1. - 6. klasse

Geografi 7. - 9. klasse

Biologi 7. - 9. klasse

Fysik/kemi 7. - 9. klasse

Praktisk musiske fag:

Idræt 1. - 9. klasse

Musik 1. - 6. klasse

Billedkunst 1. - 5 klasse

Håndværk og Design (Håndarbejde) 4. - 5. klasse

Håndværk og Design (Sløjd) 6. - 7. klasse

Madkunskab 5. - 6. klasse

Svømning 5. klasse

Valgfag og anden frivillig undervisning (7.- 9. klasse):

Foto
 
Musical
 
Forskning
 
Lego League, Robotter
 
Madkunskab
 
Billedkunst
 
 
Faglig fordybelse 0. - 9 klasse

Understøttende undervisning 0. - 9. klasse