Praktisk information
 
 

 

Skal jeg melde mit barn for fraværende?

Du melder dit barn for fraværende til skolen, skal barnet gå direkte fra skoledelen, så send en sms til dit barns base mobil.

VIGTIGT

Kan I sende mit barn hjem på et angivet tidspunkt eller klargøre

barnet til afhentning?

Nej det gør vi ikke. Forældrerådet har i dialog med personalet og ledelsen besluttet, at de personaleressourcer der er, skal anvendes til samvær med børnene, og ikke til at øge servicen mht. hjemsendelse. Børnene har mange muligheder, men kan også bevæge sig på et stort område, så det vil være meget tidskrævende, at yde den service og derfor prioriteres der anderledes.

Kan mit barn så ikke blive sendt til sine fritidsaktiviteter, der er tæt på skolen?

Jo vi sender børn af sted til Børnekoret i Esajas kirken og andre fritidsaktiviteter der afvikles på skolen.

Goddag og farvel. Vigtigt at blive krydset ud!

Jeres barn bliver krydset ind, når vi møder dit barn i klassen.

Det er meget vigtigt I/vi får sagt ordentligt farvel til hinanden, i fritidsinstitutionen skal barnet og vedkommende der henter barnet sige farvel til afkrydseren.

Får man frugt i fritidsinstitutionen?

Da vi ikke serverer eftermiddagsmad for jeres børn, skal de selv have en god og robust frugtpose/madpakke med til eftermiddagen, gerne med groft brød  og frugt. Vi bestræber os på at spise sammen kl. 13.40 for 0. kl. og 1. kl. og mere fleksibelt med 2. kl. og 3. kl.

Må man have legetøj med?

Man må ikke have legetøj med i fritidsinstitutionen. Løbehjul og skateboard er undtaget, der skal dog anvendes cykelhjelm og håndledsbeskytter

Spillekonsoller, iPads, iPhones mm.

Man må ligeledes heller ikke medbringe mobiltelefon, ipads el.lign. Har man mobiltelefon med i skolen, så bruger man den ikke i fritidsinstitutionen. Al telefoni ind og ud af huset sker via vores base mobil.

Skiftetøj/indesko

Husk at have ekstra tøj i garderoben, inkl. regntøj da vi ofte går ud uafhængig af vejret.