Hvem er vi:
 
Fritidsinstitutionen er etableret i henhold til folkeskoleloven paragraf 3 punkt 4.
Fritidsinstitutionen ved Øster Farimagsgade Skoles blev oprettet 1. August 2016. Vi har til huse på skolen samt 2. sal på Dr. Louises børneby Upsalagade 19
 
 
 

         Strukturerede aktiviteter

Fokus på leg og læring. Dette foregår dagligt i tidsrummet kl. 14-16.To gange om året får man en folder med hjem, her kan man tilmelde sig aktiviteter. Formålet er, at børnene oplever et kontinuerligt forløb i den samme gruppe og at vi gennem aktiviteterne  får skabt et fælles rum, hvor der er plads til udfordringer, sociale spilleregler, succeser, oplevelser, ”teamspirit”, glæde ved kreativitet, idræt og bevægelse

 

Sociale relationer – barn/voksen kontakten

 • Vi fører en anerkendende tilgang til barnet. Vi udtrykker forståelse for barnets følelser og via relationen giver omsorg og tryghed.
 • Vi handler og er professionelle. Vi vil være et skridt foran, og kende børnene så godt, at vi kan håndtere de problemstillinger og konflikter, der opstår. Vi vil vise børnene, at vi som voksen kan håndtere situationerne og at der er plads til forskellighed og følelser.  ” forskellighed er en styrke”
 • Det fælles tredje i relationsdannelsen er en vigtig faktor gennem de tilbudte aktiviteter.
 • Vi kan få bedre kendskab til et menneske under en times leg og spil end ved samtaler gennem et år.” Platon
 • Skematisk gennemgang af det enkelte barns trivsel i relationen voksen-barn. Vi sikrer at alle børn får dagligt en positiv voksenkontakt.
 • Vi udbygger kendskabet til det ”hele barn” gennem stærkt samarbejde (hvor primærpædagogen går med i undervisningsdelen)

 

Inklusion og fællesskab

 • Dette skal ske gennem en inkluderende tilgang, hvor vi tager fokus i "barnets stemme". Dette foregår i et tæt samarbejde med skolens ressourcecenter.
 • Kontinuerlig gennemgang af børnegruppen og hvert enkelt barns trivsel. Primær pædagog/stærkt samarbejde. Anvende vores strukturerede aktiviteter som pædagogisk redskab. Et godt forældresamarbejde. 

Sprogindsatsen

 •  I vores overgange kl. 13.25-14.00 arbejder fritidsinstitutionens personale med "udvidet dialogisk læsning.
 • "Udvidet dialogisk læsning". Udvidet dialogisk læsning er en kombination af dialogisk læsning, funktionelt bogstavkendskab og sprog- og begrebsforståelse. 
 • Tæt samarbejde med skolens tale- og høre pædagog. Forældresamarbejde. Stimulering gennem læringsspil og handleplaner for den  enkelte.

 

Forældresamarbejde/forældrepartnerskaber

 • Gennem fokus på mødet med forældrene, møde forældrene via en anerkendende og lyttende tilgang med fokus på barnets trivsel og udvikling. Kulturbærende arrangementer med fokus på idræt og bevægelse. Gøre brug af vores forældreråd som et rådgivende organ.

Sammenhæng og overgange

 • Med fokus på overgang fra børnehave til skole i samarbejde med barnets børnehave og skolens og fritidsinstitutionens inklusionspædagog. – handleplan kan udarbejdes. 
 • Besøgsdage inden skolestart.
 • Tidlig skolestart pr. 1. maj.
 • Fokus på overgang skole og fritid. 2 primærvoksne i hver klasse går i klassen kl. 13.25 for at få en mundtlig overlevering fra klassens lærer og få en fornemmelse af at møde børnene hvor de er og få en god overgang til fritidsinstitutionen.
 • Evaluering og målfastlæggelse via stærkt samarbejde (samarbejdet mellem skole og fritidsinstitutionen.

 

Mediepolitik i fritidsinstitutionen

 

Er baseret på 4 overordnede punkter:

 

          1. At deltage sammen med børnene omkring medier. - Vi SKAL have en pædagogisk begrundelse for brugen af et aktuelt medie / klip / udsendelse.

 2. At tilfredsstille børnenes behov for (kvalitets medier) - Vi skal anvende medierne som et udgangspunkt i at gøre barnet kompetent (selvkritisk) til brugen af medier.

          3. Opdrage børnene til medierne. - ”evnen til at skelne – evnen til at vælge fra" –  fremtidens mediekompetence. 

          4. Beskytte børnene mod medierne. - Vi anvender medierådets alderskategorier, hvis vi viser en film. Ved brug af andre klip, gennemser personalet klippet inden det vises    og vurdere, med sund fornuft om klippet bør vises, da det kan have relevans for en lærings - og udviklingsproces.

                Der er ikke børn der anvender internettet uden voksentilsyn i fritidsinstitutionen.