KKFO-forældrerådet er et rådgivende organ, der skal høres i alle sager der vedrører KKFO’en.

 
Det kan være sager om pædagogiske principper, forældresamarbejde, struktur, budget og andet relevant.

KKFO-Forældrerådet består af 3 eller 5 medlemmer, valgt af og blandt forældre til børn i KKFO’en, samt 2 medarbejderrepræsentanter.
 
Forældrene fra Fritidsordningen vælges på Forældremødet i efteråret og sidder for en 2 årig periode.
 
Forældrerådet holder møde 4 gange om året eller efter behov.
 
Forældrerepræsentanter:
 
Formand
Jeanette Nyrup Bering (mor til Thandeka, 2.U)
 
Jeppe Paustian (far til Anya, 2.V)
Malene Holmsgaard (mor til Hubert, 2.X)

Rachel Lewin Rukov (mor til Jonathan 1.V)

Nina Krog Ekman (mor til Linus 1.U)

Bettina Hilding Fritzen (mor til Mai, 2.X)
 
Suppleant:
 
Medarbejderrep:.
Svend Olsen og Jakob B. Andreassen