Skolebiblioteket

 

Et levende sted, som har åbent i undervisningstiden.                                                                               

Her kan man komme alene eller i grupper for at:

  • Læse
  • Låne bøger
  • Låne kamera og Ipads m.m. til undervisningen
  • Søge informationer
  • Få vejledning til opgaver
  • Arbejde med projekter
  • Lave lektier og få lidt hjælp

 

Bogudlån

Udlånet foregår som på et folkebibliotek.

Bøgerne lånes elektronisk, hvilket gør det muligt også hjemmefra at følge med i lånerstatus.

Vi opererer ikke med bøder, men har en elev for mange gamle lån, spærrer vi for udlån, indtil det gamle er afleveret. Bortkomne bøger ønsker vi erstattet.

Dette gælder både taskebøger og biblioteksbøger.

 

Lånerstatus

Vælg: Dine oplysninger > dine lån

Elevernes Unilogin - Brugernavn bruges som lånerkort og eleverne kender selv deres pin-kode

Kontakt

Per Johnsen (PJ)– Funktionslærer på skolebiblioteket og it-vejleder

Kan også kontaktes via forældreintra eller på Telefon 33 66 39 11 

 

Bibliotekets åbningstider:

Mandag - Torsdag 08.00 - 13.00

Fredag  0800 - 11.15