Overordnede mål

Vi ønsker at:

  • eleverne oplever at demokrati er sat højt på dagsordenen på ØF.
  • gøre elevrådet mere synligt på ØF.
  • øge repræsentanternes kompetencer, således at de kan tage stilling og gøre deres indflydelse gældende.
  • opfylde kravet om elevråd i folkeskolen (jf. folkeskolelovens §6 stk.2).

 

Ved at:

  • afholde møde i ”Det store elevråd” 5.-9.klasse en gang om mdr. og i ”Det lille elevråd” 1.-4.klasse efter behov, dog mindst to gange.
  • der vælges formand, næstformand, sekretær og kasser før sommerferien, således at materialer kan overleveres til nye repræsentanter.
  • formand og næstformand udarbejder dagsorden og referat indenfor en tidsramme, der sikrer, at materialet kan gennemarbejdes i klasserne.
  • formand og næstformand deltager i skolebestyrelsesmøder, så elevernes stemme høres.
  • deltage i konferencer og temadage hvor eleverne oplever at de deltager i demokratiske processer.
  • Der tildeles tid således at en lærer kan samarbejde med og vejlede elevrådet.